Partijen
Grond
Zout
Klei
Zand
Baggerspecie
Leem
Granulaat
Aanmelden mailservice
Soort Hoeveelheid Milieuklasse Fysischeklasse
Granulaat 2.500 ton Onbekend Menggranulaat
Grond 2.500 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 2.500 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Klei 4.000 m3 Wonen Onbekend
Klei 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 8.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 9.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 150.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 1.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 5.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Klei 5.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 5.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 90.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Klei 90.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Klei 40.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Baggerspecie 3.600 m3 Industrie (klasse B) Kleiig
Klei 6.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Granulaat 12.500 ton AW Vrij toepasbaar Grind
Klei 9.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 6.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Zand 5.500 ton AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Grond 4.500 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Grond 15.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 10.000 m3 Onbekend Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Zand 10.000 m3 Niet toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Zand 1.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Baggerspecie 2.000.000 m3 Industrie (klasse B) Onbekend
Grond 3.000 m3 Wonen Onbekend
Grond 900 m3 AW Vrij toepasbaar Veenachtig
Zand 18.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Grond 1.500 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 12.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zanderig
Klei 250 m3 Onbekend Onbekend
Aangeboden partij Gevraagde partij Locatie stortplaatsen & grondbanken