Partijen
Grond
Zout
Klei
Zand
Baggerspecie
Leem
Granulaat
Aanmelden mailservice
Soort Hoeveelheid Milieuklasse Fysischeklasse
Grond 1.850 m3 Wonen Zanderig
Grond 18.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Klei 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 700 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 15.000 m3 Wonen Onbekend
Grond 500.000 m3 Wonen Kleiig
Grond 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zanderig
Grond 280.000 m3 Onbekend Veenachtig
Grond 280.000 m3 Onbekend Veenachtig
Zand 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Grond 350 m3 AW Vrij toepasbaar Leem
Grond 500 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 800 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Zand 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Granulaat 2.500 ton Onbekend Menggranulaat
Grond 2.500 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 2.500 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Klei 4.000 m3 Wonen Onbekend
Klei 8.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 9.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Klei 6.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Aangeboden partij Gevraagde partij Locatie stortplaatsen & grondbanken