Partijen
Grond
Zout
Klei
Zand
Baggerspecie
Leem
Granulaat
Aanmelden mailservice
Soort Hoeveelheid Milieuklasse Fysischeklasse
Grond 4.000 m3 Industrie Onbekend
Grond 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 1.200 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Zand 120.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Klei 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 4.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 2.000 m3 AW Vrij toepasbaar Onbekend
Grond 1.800 m3 AW Vrij toepasbaar Zanderig
Zand 4.000 m3 AW Vrij toepasbaar Draineerzand (grof)
Klei 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 3 (weinig erosiebestendig EK3)
Klei 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Zand 700 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in zandbed (matig)
Grond 2.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zanderig
Grond 800 m3 Industrie Veenachtig
Zand 26.000 m3 Onbekend Zand in zandbed (matig)
Grond 8.500 m3 AW Vrij toepasbaar Kleiig
Grond 4.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Grond 1.000 m3 Industrie Veenachtig
Klei 3.000 m3 AW Vrij toepasbaar Erosieklasse 1 (erosiebestendig EK1)
Grond 500.000 m3 Wonen Kleiig
Grond 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zanderig
Grond 280.000 m3 Onbekend Veenachtig
Grond 280.000 m3 Onbekend Veenachtig
Zand 20.000 m3 AW Vrij toepasbaar Zand in aanvulling of ophoging (fijn)
Grond 10.000 m3 AW Vrij toepasbaar Teelaarde
Aangeboden partij Gevraagde partij Locatie stortplaatsen & grondbanken